ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์และปัญหาส่วนตัวมากมายได้

  • โรควิตกกังวลทั่วไป
  • ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน
  • ความเครียดในที่ทำงานและที่บ้าน
  • การเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากในชีวิต
  • ความเหงาและความโดดเดี่ยว
  • การหย่าร้างและการแยกจากกัน

DISCLAIMER: This site is for informatonal puposes only. This site should not be utilized as psychological, psychiatric or medical advice. It should not be used as a substitute for seeking treatment with a qualified health care professional.